Avhandlingsstöd

Dokument och guider

Inför inlämning av filer till Avhandlingsproduktion
Kursmaterial
Villkor för tryckning och publicering
Beslut
Doktorander som publicerar sammanläggningsavhandlingar ska publicera sammanfattningen (kappan) i fulltext i DiVA.
Arkivering av doktorsavhandlingar från Hum-Sam.