Ryska

Hur hittar jag artiklar?

Artiklar finns både i tidskrifter och som delar av böcker. Nedan hittar du databaser och bibliografier med tidskriftsartiklar i fulltext eller med referenser till artiklar. En del databaser innehåller också referenser till böcker och bokkapitel.

Tips: Söker du en specifik artikel i en specifik tidskrift kan du också gå till bibliotekets Tidskriftslista och ämnesguidens sida Tidskrifter.

Databaser för studier i ryska

Allmänna artikeldatabaser

Du kan också hitta många relevanta artiklar i stora artikeldatabaser som täcker många ämnen. Nedan ett litet urval.

Söktips

Söktips och sökteknik ger dig tips om:

  • hur du formulerar en sökfråga
  • hur du citerar källor och skriver referenser