Digitala labb / Digital labs

Här har vi samlat exempel på appar och utrustning som du kan använda för datahantering, multimedia och visualisering. Praxis varierar mellan ämnesområden och du bör alltid diskutera ditt val med din handledare.

ArcMap

Gnuplot

"gnuplot is a command-line program that can generate two- and three-dimensional plots of functionsdata, and data fits. It is frequently used for publication-quality graphics as well as in education" – Gnuplot. In Wikipedia. (this version)

Google Chrome

IBM SPSS Statistics

MiKTeX

Se LaTeX

Minitab

SketchUp (for instructional use only)

Thomson Reuters Eikon

Universe Sandbox ² VR