Digitala labb / Digital labs

Här har vi samlat exempel på appar och utrustning som du kan använda för datahantering, multimedia och visualisering. Praxis varierar mellan ämnesområden och du bör alltid diskutera ditt val med din handledare.

Bokning / Booking

Datorarbetsplatser / Computer workspaces

Programvara / Software
Instructional use: Endast för användning som del i utbildningen. / Only for use as part of an educational programme.

Utrustning / Equipment

Eikon-arbetsplatser / Eikon workspaces

Programvara / Software