Digitala labb / Digital labs

Här har vi samlat exempel på appar och utrustning som du kan använda för datahantering, multimedia och visualisering. Praxis varierar mellan ämnesområden och du bör alltid diskutera ditt val med din handledare.

Datorarbetsplatser / Computer workspace

Programvara / Software
Instructional use: Endast för användning som del i utbildningen. / Only for use as part of an educational programme.

Utrustning / Equipment

VR med storbildsskärm / VR with Large Screen Display

Programvara / Software​

Utrustning / Equipment

Interaktiv grupparbetsplats / Interactive Group Space

Programvara / Software
Instructional use: Endast för användning som del i utbildningen. / Only for use as part of an educational programme.

Utrustning / Equipment