Avhandlingsstöd

Avhandlingsproduktion är en enhet på universitetsbiblioteket som arbetar med att producera Uppsala universitets,
Högskolan Dalarnas och Högskolan i Gävles avhandlingar. Vi bistår med grafisk utformning, arkivering och elektronisk
publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri.

Upcoming events