Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Kurser

Handledning

Programvara

Biblioteket erbjuder kurser och/eller handledning i följande programvara.

  • NVivo
  • R
  • Python
  • SPSS

Boka handledning