Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Vad är dataanalys och visualisering?

Dataanalys och visualisering är olika sätt att bearbeta insamlad data, oavsett om det rör sig om text-, bild- eller ljuddata. I denna process ingår redigering, transkribering och taggning av data, samt kunskap om vilka digitala verktyg som finns tillgängliga för att underlätta ditt analytiska arbete.

Bibliotekets stöd i dessa områden är främst rådgivande, men i viss mån kan vi även erbjuda stöd i att komma igång med en viss programvara.

Handledning

Här kan du boka handledning med en bibliotekarie för att få råd om hur du kan organisera och analysera din data och hjälp att hitta rätt programvara för din forskning: