Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

AntConc

Program for sökningar, konkordanser, kollokationer, klustersökningar/n-gram och korpusjämförelser.

CollateX

Program för att jämföra liknande textdokument och identifiera skillnader.

Korp

Ett  webbaserat verktyg för lingvistiska analyser i ett stort urval av svenska textkorpusar.

Swegram

Ett webbaserat verktyg för automatisk annotering och analys av textdata på svenska och engelska.

Stylo

Program for stylometri och författarattribuering.