Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

NVivo

NVivo är en programvara för kvalitativ analys som finns både för Windows och Mac och gör det möjligt att analysera text, bild, video, kalkylblad samt data från sociala medier och referenshanteringsprogram. Universitetet har ingen campuslicens utan NVivo måste köpas av varje användare. Det finns möjlighet att ladda ned 14-dagars testversion samt att köpa studentlicens till lägre pris.

MAXQDA

MAXQDA är en programvara för kvalitativ analys som finns både för Windows och Mac och gör det möjligt att analysera text, bild, video, kalkylblad samt data från sociala medier och referenshanteringsprogram. Det finns möjlighet att ladda ned 14-dagars testversion samt att köpa studentlicens till reducerat pris.

ATLAS.ti

Program för kvalitativ dataanalys. Fungerar för Windows- och Mac-användare. Kan användas utan licens i begränsad omfattning (max 10 dokument, 50 kodade referenser, 25 koder, 2 memos).

QDA Miner & QDA Miner Lite

Taguette

Ett gratis verktyg med öppen källkod för att koda text för kvalitativ analys. Välj mellan att installera programmet på din dator eller att använda webbversionen.