Databearbetning och -analys

NVivo

NVivo är en programvara för kvalitativ analys som finns både för Windows och Mac och gör det möjligt att analysera text, bild, video, kalkylblad samt data från sociala medier och referenshanteringsprogram. Universitetet har ingen campuslicens utan NVivo måste köpas av varje användare. Det finns möjlighet att ladda ned 14-dagars testversion samt att köpa studentlicens till lägre pris.

QualCoder

QualCoder är en programvara för kvalitativ analys som är gratis och har öppen källkod. Programmet kan köras på Windows, Linux och Mac och gör det möjligt att koda text, bild, video, och ljud. 

 

Kom igång med att analysera text i QualCoder med bibliotekets videor:

MAXQDA

MAXQDA är en programvara för kvalitativ analys som finns både för Windows och Mac och gör det möjligt att analysera text, bild, video, kalkylblad samt data från sociala medier och referenshanteringsprogram. Det finns möjlighet att ladda ned 14-dagars testversion samt att köpa studentlicens till reducerat pris.

ATLAS.ti

Program för kvalitativ dataanalys. Fungerar för Windows- och Mac-användare. Kan användas utan licens i begränsad omfattning (max 10 dokument, 50 kodade referenser, 25 koder, 2 memos).

QDA Miner & QDA Miner Lite

Taguette

Ett gratis verktyg med öppen källkod för att koda text för kvalitativ analys. Välj mellan att installera programmet på din dator eller att använda webbversionen.