Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Taguette

Ett gratis verktyg med öppen källkod för att koda text för kvalitativ analys. Välj mellan att installera programmet på din dator eller att använda webbversionen.

Recogito

Verktyg för att annotera en text eller en bild med platser, personer eller fritexttaggar. Koppling finns till flera geografiska standardvokabulärer, bl.a. GeoNames. Du kan generera en karta direkt eller exportera datan. Verktyget har öppen källkod och är skapat av Pelagios Commons.

CATMA

Ett webbaserat verktyg för textanalys, både kvalitativ och kvantitativ. Markera text, tagga den, visa ordfrekvenser, ords kontext (KWIC) och visualisera information om texten i form av ordmoln eller ett dubbelträd av ordets kontext åt båda håll.