Open access-avtal för Uppsala universitet

Om våra avtal

Uppsala universitetsbibliotek är deltagande organisation i det nationella Bibsamkonsortiet som administreras av Kungliga biblioteket. Sedan 2017 har Kungliga biblioteket ett regeringsuppdrag för att nationellt samordna en övergång till öppen tillgång för vetenskapliga publikationer. Tidigare avtal med förlag omfattade endast läsrättigheter till tidskrifter. I de nya avtalen ingår även publiceringskostnader, vilket betyder att affilierade forskare har möjlighet att utan extra kostnad publicera sig med öppen tillgång i mer än 10 000 tidskrifter. Exakt vilka tidskrifter som ingår i avtalen finns listat under respektive förlag.

Att tänka på som författare

När du publicerar din forskning i en öppet tillgänglig tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC), till förlaget. Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften.

Tänk på att:

  • "corresponding author”, huvudansvarig författare som skickar in artikel till tidskriften och sköter kontakter med redaktören måste vara affilierad till Uppsala universitet.
  • ange alltid att din fulla affiliering till Uppsala universitet (institutionsnivå) när du skickar in din artikel. 
  • använd din epostadress som slutar på ”uu.se” när du skickar in din artikel.

För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas.

corresponding author, UU-affiliation and UU-email.

Chatta med oss