Referera enligt Vancouver

Om Vancouver

Vancouver är en referensstil som är vanlig inom bland annat naturvetenskap och medicin. Det finns många olika varianter av Vancouver och i denna guide presenteras ett exempel på hur det kan se ut. Kontrollera med din handledare, lärare eller kursinstruktioner om något annat gäller för ditt arbete.

Om du använder ett referenshanteringsprogram

Den variant av Vancouver som presenteras här motsvaras av stilen "National Library of Medicine" i Endnote, Mendeley och Zotero.

Mer information om referenshanteringsprogram

Källhänvisningar i löpande text

Källhänvisningar i Vancouversystemet anges alltid med siffror i nummerordning. Siffrorna sätts inom vanlig parentes (1) eller hakparentes [1]. Om man refererar till en källa flera gånger ska samma siffra användas som första gången oavsett var i texten den sedan placeras. I referenslistan, som måste finnas med i slutet av dokumentet, anges den bibliografiska referensen under samma siffra som i texten. Källorna i referenslistan ställs upp i nummerordning och inte i alfabetisk ordning.

Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Använd kommatecken utan mellanslag för att hoppa över siffror som inte är inkluderade (3-6,8,12,20).

Du kan ange författarens namn i texten, men måste ändå ha med en siffra i parentes. Om verket har fler än en författare anges första författaren följt av "m. fl." (om du skriver på svenska) eller "et al." (om du skriver på engelska).

 

Exempel på hur källhänvisningar kan se ut i en text:

Aktuell forskning (1) visar att användningen av e-böcker ökar. Enligt Olsson m. fl. (2) finns det dock "begränsningar i utbudet av e-böcker" (s.7). Flertalet studier förväntar sig ytterligare utökningar av utbudet (3-5).

I referenslistan

Referenslistan skrivs i slutet av dokumentet och följer texthänvisningarnas nummerordning. Om ett verk har fler än sex författare skrivs de första sex ut följt av "m. fl." (om du skriver på svenska) eller "et al." (om du skriver på engelska).

För mer information om hur referenserna ska utformas, se respektive källtyp i menyn.

 

Exempel på hur en referenslista kan se ut:

Här med en tidskriftsartikel, en dagstidningsartikel och en tryckt bok. 

1.     Agardh D, Dahlbom I, Daniels T, Lörinc E, Ivarsson SA, Lernmark A, et al. Autoantibodies against soluble and immobilized human recombinant tissue transglutaminase in children with celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41(3):322–7.

2.    Tväråna A. Byggemenskaper bra för Uppsala. Upsala Nya Tidning. 19 September 2013; Debatt: 5.

3.    Bryman A, Bell E. Business research methods. 3:e uppl. Oxford: Oxford University Press; 2011.