Kulturgeografi / Samhällsgeografi

Svensk statistik

Svensk statistik produceras framför allt av Statistiska centralbyrån SCB.
Äldre serier fram till 2003 står uppställda ämnesvis på hyllorna Ref Oi-c(p) i Ekonomikums bibliotek

Statistik finns också tillgänglig i fulltext på SCB:s webbplats.

Internationell statistik

Statistisk årsbok

Statistisk årsbok för Sverige gavs ut 1914-2014 och finns online på SCB:s webbplats och på hylla Ref Oi-c(p) Allmän statistik på Ekonomikums bibliotek.