Kulturgeografi / Samhällsgeografi

Svensk statistik

Svensk statistik produceras framför allt av Statistiska centralbyrån SCB.
Äldre serier fram till 2003 står uppställda ämnesvis på hyllorna Ref Oi-c(p) i Ekonomikums bibliotek

Statistik finns också tillgänglig i fulltext på SCB:s webbplats.

Internationell statistik