Språkvetenskap

Hjälp när du skriver uppsats

När du vill söka material inför en specifik uppgift - för en uppsats, en PM eller annan uppgift - får du hjälp genom bibliotekets ämnesguider, bibliotekets kurser eller genom att boka en bibliotekarie. Du kan också chatta med oss under dagtid!

Bibliotekets kurser

Här finns kurser och evenemang för både studenter och forskare.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska.