Ekonomisk historia

Svensk statistik

Historisk statistik

Svensk historisk statistik finns i Ekonomikums bibliotek på hylla Ref Oi-c(p) Historisk statistik, till exempel:

  • Historisk statistik för Sverige
  • Historiska nationalräkenskaper 1-9 
  • Historisk tätortsstatistik 1-3
  • Palm: Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997
  • Svensk handelstatistik 1637-1737
  • Göteborgs industrihistoria i siffror 1747-1920

På SCB:s sidor finns t.ex. historisk statistik och befolkningsstatistik.
Utvalda källor till historisk statistik efter ämne.

Statistisk årsbok

Statistisk årsbok för Sverige gavs ut 1914-2014 och finns på hylla Ref Oi-c(p) Allmän statistik på Ekonomikums bibliotek. Den finns online på SCB:s webbplats: 1914-2001 samt 2002-2014.