Ekonomisk historia

Svensk data och statistik

Historisk statistik

På SCB:s sidor finns t.ex. historisk statistik och befolkningsstatistik.
Utvalda källor till historisk statistik efter ämne.

Statistisk årsbok

Statistisk årsbok för Sverige gavs ut 1914-2014 och finns online på SCB:s webbplats och på hylla Ref Oi-c(p) Allmän statistik på Ekonomikums bibliotek.