Arabiska

Välkommen

I ämnesguiden får du tips om olika resurser inom ämnet Arabiska.

Carolinabiblioteket (inrymt i Carolina Rediviva) och Karin Boye-biblioteket tillhandahåller det nyare materialet (d.v.s. från 1851) inom ämnet Arabiska. För det tryckta materialet fram t.o.m. 1850 ansvarar Äldre tryck och specialsamlingar inom Kulturarvsavdelningen. Handskrifter ombesörjs av Handskrift och musik också inom Kulturarvsavdelningen med lokaler på Carolina Rediviva.

Arabisk transkription

Bo Isakssons Transkription av skriven arabiska används vid kurserna i arabiska vid universitetet.

Vid katalogisering av arabiska tillämpas Library of Congress' transkriptionsregler.

För inställning av typsnittet i webbläsaren, se instruktionen nedan under Arabiska och webbläsarna.

Arabiska och webbläsarna

För att kunna korrekt se transkriberad text (inkl. specialtecken) och arabisk text i webbläsarna fordras att man har installerat  på datorn typsnittet Arial Unicode MS (medföljer systemen) eller motsvarande unicodetypsnitt. Det ställs in i Firefox (i både Windows och Mac OS X) via menyn Verktyg, Inställningar, Innehåll, välj där som standardteckensnitt: Arial Unicode MS. I Internet Explorer ställs typsnittet in via menyn Verktyg, Internetalternativ, Allmänt, under Utseende välj Tecken, välj sedan under Teckensnitt för webbsidor: Arial Unicode MS. Teckenuppsättning skall vara inställt på: Baserat på latin.
I Safari, välj under menyn Safari: Inställningar, sedan Utseende, välj som Standardteckensnitt antingen Arial Unicode MS eller Lucida Grande. Som förvald textkodning välj: Unicode (UTF-8).

Arabiskt tangentbord

Kalenderomvandlare

UUB Kulturarvet