Semitiska språk

Arabiska och webbläsarna

För att kunna korrekt se transkriberad text (inkl. specialtecken) och arabisk text i webbläsarna fordras att man har installerat  på datorn typsnittet Arial Unicode MS (medföljer systemen) eller motsvarande unicodetypsnitt. Det ställs in i Firefox (i både Windows och Mac OS X) via menyn Verktyg, Inställningar, Innehåll, välj där som standardteckensnitt: Arial Unicode MS. I Internet Explorer ställs typsnittet in via menyn Verktyg, Internetalternativ, Allmänt, under Utseende välj Tecken, välj sedan under Teckensnitt för webbsidor: Arial Unicode MS. Teckenuppsättning skall vara inställt på: Baserat på latin.
I Safari, välj under menyn Safari: Inställningar, sedan Utseende, välj som Standardteckensnitt antingen Arial Unicode MS eller Lucida Grande. Som förvald textkodning välj: Unicode (UTF-8).

UUB Kulturarvet

Arabisk transkription

Bo Isakssons Transkription av skriven arabiska används vid kurserna i arabiska vid universitetet.

Vid katalogisering av arabiska tillämpas Library of Congress' transkriptionsregler.

För inställning av typsnittet i webbläsaren, se instruktionen nedan under Arabiska och webbläsarna.

Arabiskt tangentbord

Uppslagsverk och ordböcker - arabiska