Semitiska språk

Hebreiska och webbläsarna

För att kunna korrekt se transkriberad text (inkl. specialtecken) och hebreisk text i webbläsarna fordras installation av typsnittet Arial Unicode MS (medföljer systemen) eller motsvarande. Det ställs in i Firefox (i både Windows och Mac OS) via menyn Verktyg, Inställningar, Innehåll, välj som standardteckensnitt: Arial Unicode MS. I Internet Explorer ställs typsnittet in via menyn Verktyg, Internetalternativ, Allmänt, under Utseende välj Tecken, välj sedan under Teckensnitt för webbsidor: Arial Unicode MS. Teckenuppsättning skall vara inställt på: Baserat på latin.
I Safari, välj under menyn Safari: Inställningar, sedan Utseende, välj som Standardteckensnitt antingen Arial Unicode MS eller Lucida Grande. Som förvald textkodning väljs: Unicode (UTF-8).

Hebreisk transkription

Vid katalogisering av hebreiska tryck etc. tillämpas Library of Congress' transkriptionssystem.
För att datorn skall kunna korrekt visa de specialtecken som ingår i transkriptionsschemat behöver man Arial Unicode MS eller motsvarande typsnitt. För inställning av det, se instruktion nedan under Hebreiska och webbläsarna.

Hebreiskt tangentbord

UUB Kulturarvet

Uppslagsverk och ordböcker - hebreiska