Nordiska språk

Samnordiska databaser

Samnordisk runtextdatabas Uppsala runforum.

ScanDiaSyn Nordisk dialektkorpus.

Oldtidens og middelalderens litteratur i skandinaviske oversaettelser.

Databaser - svenska

Fornsvensk lexikalisk databas Databas över det fornsvenska ordförrådet.

Språkbanken länkar till lexikon och korpusar.

Fornsvenska textbanken Maskinläsbara utgåvor av fornsvenska texter.

Databaser - norska

Norart Norske och nordiske tidskriftsartikler.

Norges Nationalbiblioteks digitala bokhylla

Databaser - isländska

Icelandic Saga Database "all the extant Icelandic family sagas in an easily readable format"

Is-Tal Íslenskur talmáslbanki.

Artiklar och databaser - ämnesövergripande