Hebreiska

Välkommen

I ämnesguiden får du tips om olika resurser inom ämnet Hebreiska.

Carolinabiblioteket (inrymt i Carolina Rediviva) och Karin Boye-biblioteket tillhandahåller det nyare materialet (d.v.s. från 1851) inom ämnet Arabiska. För det tryckta materialet fram t.o.m. 1850 ansvarar Äldre tryck och specialsamlingar inom Kulturarvsavdelningen. Handskrifter ombesörjs av Handskrift och musik också inom Kulturarvsavdelningen med lokaler på Carolina Rediviva.

Kalenderomvandlare

Hebreisk transkription

Vid katalogisering av hebreiska tryck etc. tillämpas Library of Congress' transkriptionssystem.
För att datorn skall kunna korrekt visa de specialtecken som ingår i transkriptionsschemat behöver man Arial Unicode MS eller motsvarande typsnitt. För inställning av det, se instruktion nedan under Hebreiska och webbläsarna.

Hebreiskt tangentbord

Hebreiska och webbläsarna

För att kunna korrekt se transkriberad text (inkl. specialtecken) och hebreisk text i webbläsarna fordras installation av typsnittet Arial Unicode MS (medföljer systemen) eller motsvarande. Det ställs in i Firefox (i både Windows och Mac OS) via menyn Verktyg, Inställningar, Innehåll, välj som standardteckensnitt: Arial Unicode MS. I Internet Explorer ställs typsnittet in via menyn Verktyg, Internetalternativ, Allmänt, under Utseende välj Tecken, välj sedan under Teckensnitt för webbsidor: Arial Unicode MS. Teckenuppsättning skall vara inställt på: Baserat på latin.
I Safari, välj under menyn Safari: Inställningar, sedan Utseende, välj som Standardteckensnitt antingen Arial Unicode MS eller Lucida Grande. Som förvald textkodning väljs: Unicode (UTF-8).

UUB Kulturarvet