Arkiv- biblioteks- och museivetenskap

Hitta artiklar inom ABM-området i internationella databaser med vetenskapliga texter

Här finns de viktigaste databaserna inom ABM-området. De här databaserna ger dig möjlighet att söka detaljerat och precist med hjälp av olika sökformulär och ämnesord. De flesta av dem är sökbara i bibliotekets söktjänst.

Hitta artiklar inom ABM-området i allmänna databaser med vetenskapliga texter

Databaser inom området pedagogik

Tips på fler ämnesguider

För dig som söker information inom arkivvetenskap kan ämnesguiden i historia och idé- och lärdomshistoria vara användbar!