Arkeologi

Tryckta kartor

På Geobiblioteket finns till exempel ekonomiska, geologiska och topografiska kartor samt översiktskartor. Geobiblioteket tillhandahåller även en samling flygbilder för undervisning och forskning. Kart-och bildenheten på Carolina Rediviva ansvarar för allt svenskt kartmaterial, äldre som nyare i pappersform.

GET - Kartor och geodata för utbildning och forskning

GET - vägledning & exempel på källhänvisning geodata

Svenska karttjänster

Svenska historiska kartor

Hur refererar man till kartor?