Egyptologi

Tryckta tidskrifter

Tryckta tidskrifter inom ämnet egyptologi finns på Karin Boye-biblioteket på plan 2. Årgångar som är äldre än fem år förvaras i magasin eller under tidskrifter i den gamla egyptologiska samlingen. Säg till i informationsdisken på entréplan så tar vi fram äldre årgångar åt dig. Tänk på att tidskrifter inte får lånas hem.

Tidskrifter i urval

 • American journal of archaeology
  JSTOR 1897 -
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 1(1885)-
 • Annales du Service des Antiquités de l'Égypte
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2  T. 11(1911)-
 • Apuntes de Egiptologia
 • Bibliotheca orientalis
  Peeters 1997 -
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 1(1943/44)-
 • Bioarchaeology of the Near East
 • British Museum studies in Ancient Egypt and Sudan
 • Bulletin de la Société d'Égyptologie
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 No 1(1979)-
 • Bulletin de la Société française d'Égyptologie
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 No. 20(1956)-, Luckor
 • Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 T. 1(1909)-
 • Chronique d'Égypte
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 T. 1(1925)-
 • Égypte nilotique et méditerranéenne
 • Encyclopedia of Egyptology
  Böcker och artiklar i fulltext
 • Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskund
 • Göttinger Miszellen: Beiträge zur ägyptologischen Diskussion
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 H. 1(1972)-
 • i-Medjat, Papyrus électronique des Ankhou
 • IBAES
 • Internet-Beiträge zur Ägyptologie und Sudanarchäologie
 • Journal of Egyptian Archaeology
  JSTOR 1914 -
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 Vol. 1(1914)-
 • Journal of Near Eastern Studies  
  JSTOR 1942 -
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 Vol. 22(1963)-
 • Journal of the American Research Center in Cairo
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 1(1962)-
 • Journal of the economic and social history of the Orient
  JSTOR 1957-
  EBSCO 1999-
 • Journal of the Society of the study of Egyptian antiquities
 • Lingua Aegyptiaca: journal of Egyptian language studies
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 egyptologi Grammatik
 • Revue d'Égyptologie
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 1(1933)-
 • Studien zur altägyptischen Kultur
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 1/ egyptologi Tidskrifter, 2/ plan 2 (senaste 5 årg.)
 • Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde
  Tryckt bestånd: Karin Boye-biblioteket plan 2 1(1862)-