Gamla testamentets exegetik

Sökhjälp

Använd ämnesträdet i Libris som hjälp

Exempel på SAB-koder / Examples of SAB codes:

 

Cb.01    Bibelutgåvor, källor och traditioner

Cba       Gamla testamentet

Cbaca   Jesaja
 

Cbb       Nya testamentet

Ccb 
     Exegetik: Nya testamentet