Genusvetenskap

Ett urval av vetenskapliga tidskrifter inom genusvetenskap

Sök efter tidskrifterna i bibliotekets tidskriftslista

 • Differences
 • European journal of women's studies
 • Feminist formations
 • Feminist studies
 • Feminist theory
 • Gender and society
 • Genus: aktuellt magasin från Nationella sekretariatet för genusforksning
 • Hypatia
 • Journal of gender studies
 • Kvinder, Køn & Forskning
 • Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • Lambda nordica: tidskrift för homo/lesbisk/bi/trans/queerforskning
 • Nora: Nordic journal of feminist and gender research
 • Norma
 • NWSA journal
 • Signs
 • Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidsskrift for kjönnsforskning
 • Women's studies and interdisciplinary journal
 • Women's studies: international forum
 • Women's studies quarterly