Sociologi och Socionomprogrammet

Vetenskapliga tidskrifter

Tidskrifter är en viktig publikationsform för förmedling av forskningsresultat. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter granskas ofta av ämnesexperter (peer-reviewing) och/eller av redaktörer innan de publiceras. 

Hitta artikeln i en tidskrift

Använd dig av bibliotekets tidskriftslista.

Sök på tidskriftens namn för att se om tidskriften finns tillgänglig elektroniskt eller i pappersformat. Om den finns online följer du länken till webbplatsen och söker fram artikeln med hjälp av de uppgifter du har (artikelns titel, författare, sidnr, år etc.). 

Exempel på tidskrifter inom Sociologi: AoP, socialpsykologi, socialt arbete och sociologi.

Tryckta tidskrifter inom Sociologi finns i Karin Boyebiblioteket på Plan 0, Entréplanet.

Tryckta tidskrifter på Carolinabiblioteket kan finnas i TLS (tidskriftsläsesalen på våning 6) men många tidskrifter finns på slutna magasin och måste beställas fram. Fråga gärna i informationsdisken.

Hitta artiklar i allmänna databaser med vetenskapliga texter