Moderna språk

Bibliotekskataloger - ämnesövergripande

E-böcker

Du hittar våra e-böcker när du söker i bibliotekets söktjänst. Läs mer om e-böcker.

Några viktiga plattformar:

 • Cambridge histories online
  E-böcker från ett 15-tal akademiska discipliner utgivna av Cambridge university press.
 • Early English Books Online (EEBO)
  Böcker på engelska utgivna 1475-1700, i fulltext. Även gemensam sökning med ECCO.
 • Ebrary
  Mycket stor samling e-böcker från ett flertal akademiska discipliner.
 • EBSCOhost eBook Collection
  E-böcker inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, juridik, biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, medie- och kommunikationsvetenskap, statistik och socialt arbete. Mer än 1700 av dem är åtkomliga i fulltext vid Uppsala universitet.
 • Eighteenth Century Collections Online (ECCO)  
  Böcker från 1700-talet utgivna i Storbritannien, i fulltext. För gemensam sökning med EEBO, använd EEBO.
 • Essay and General literature Index
  Essäer och andra skrifter inom humaniora och samhällsvetenskap, t.ex. litterära texter samt texter inom konstvetenskap, drama och film.
 • Oxford Scholarship Online
  E-böcker från ett stort antal akademiska discipliner utgivna av Oxford university press.