Bibelvetenskap, gamla och nya testamentet

Lexika

Bibelhebreiska lexikon hittar du som referenslitteratur på Carolinabiblioteket och på Karin Boye-biblioteket plan 1. Länkarna leder till bibliotekskatalogen

 

Brown, F., Driver, S. & C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Peabody, Mass.: Hendrickson, 1996. (BDB)

 

Clines, David (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Academic Press, 1993-2011. (DCH