Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Intervjuer som källmaterial

Intervjuer dokumenteras ofta i video- eller ljudform. Biblioteket erbjuder kurser och handledning i verktyg för att transkribera intervjuer och för att analysera det transkriberade materialet. 

Boka handledning

oTranscribe

Transkribera ljud och video manuellt utan att behöva växla mellan flera fönster. 

Taguette

Ett gratis verktyg med öppen källkod för att koda text för kvalitativ analys. Välj mellan att installera programmet på din dator eller att använda webbversionen.

CATMA

Ett webbaserat verktyg för textanalys, både kvalitativ och kvantitativ. Markera text, tagga den, visa ordfrekvenser, ords kontext (KWIC) och visualisera information om texten i form av ordmoln eller ett dubbelträd av ordets kontext åt båda håll.