Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Kvalitativ dataanalys

Kvalitativ dataanalys är närstudiet av text, bild, ljud eller video. Vissa verktyg passar bara en viss datatyp medan andra kan användas för flera olika typer av kvalitativ forskningsdata. 

Biblioteket erbjuder kurser och handledning i gratis verktyg som Taguette, Recogito och Tropy, samt NVivo, en licenserad programvara. Vi kan även ge råd och stöd kring val av programvara.

Boka handledning