Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Kvantitativ dataanalys

Kvantitativ dataanalys är studiet av strukturerad data i syfte att uppnå statistiska och kvantifierbara resultat.

Biblioteket erbjuder kurser och handledning i OpenRefine, som är ett program för att städa och transformera data.

 

Handledning

Här kan du boka handledning med en bibliotekarie för att få råd om hur du kan organisera och analysera din data och hjälp att hitta rätt programvara för din forskning:

Kurser