Företagsekonomi

Myndigheter och organisationer i Sverige

Ett urval svenska myndigheter och organisationer:

 • Bolagsverket
  Myndighet som granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.
 • Business Sweden
  Ägs av staten och näringslivet, med syfte att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential samt att attrahera utländska investeringar till Sverige.
 • Finansinspektionen
  Myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
 • HUI Research
  Handelns Utredningsinstitut ägs av branschorganisationen Svensk Handel och bedriver forskning och konsultverksamhet inom detalj- och partihandel och besöksnäring.
 • Kollegiet för svensk bolagsstyrning
  Kollegiets uppdrag är att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning och på andra sätt främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.
 • Kommerskollegium
  Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.
 • Konkurrensverket
  Förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och den offentliga upphandlingen.
 • Skatteverket
  Förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.
 • SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle)
  Ideell förening som bedriver samhällsforskning.
 • Svenskt Näringsliv
  Intresseorganisation för företag som arbetar med opinionsbildning kring företagande och företagsamhet. 
 • Tillväxtverket
  Statlig myndighet som ska främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.
 • Tullverket
  Statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel.

Internationella organisationer

Ett urval internationella organisationer:

 • UNCITRAL
  United Nations Commission on International Trade Law. The core legal body of the United Nations system in the field of international trade law. A legal body with universal membership specializing in commercial law reform worldwide for over 40 years, UNCITRAL's business is the modernization and harmonization of rules on international business.
 • WIPO
  World Intellectual Property Organization. WIPO is the global forum for intellectual property services, policy, information and cooperation.
 • WTO
  World Trade Organization is an intergovernmental organization which regulates international trade.