Juridik

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Internationell rätt

Förenta nationerna

Investeringsrätt och internationellt skiljeförfarande

Medicinsk rätt

Mänskliga rättigheter

Skatterätt

Internationella konventioner

Förberedande akter

Förberedande akter till internationella konventioner, travaux préparatoires, kan bestå av många olika slags dokument. Hur man hittar dem beror på vilken typ av konvention det är fråga om, t.ex. om den är kopplad till en viss internationell organisation. Alla förberedande akter är inte heller möjliga att få tag på. Observera att förberedande akter till internationella konventioner inte används på samma sätt som förarbeten till nationell lagstiftning, och alltså inte har motsvarande betydelse som hjälpmedel för att tolka konventionstexterna. Tänk på att det även kan finnas svenska förarbeten avseende Sveriges ratificering av en konvention.

Internationell rättspraxis