Juridik

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Utländsk rätt

Nordisk rätt

Se även guider från Syddansk universitetsbibliotek och Juridisk Videncenter vid Köpenhamns Universitetsbibliotek:

Brittisk och amerikansk rätt

Särskilda rättsområden

Litteratur om utländsk rätt

Sök utländsk rätt i bibliotekskataloger