Open access-avtal för Uppsala universitet

Om våra avtal

Uppsala universitetsbibliotek är deltagande organisation i det nationella Bibsamkonsortiet som administreras av Kungliga biblioteket. Sedan 2017 har Kungliga biblioteket ett regeringsuppdrag för att nationellt samordna en övergång till öppen tillgång för vetenskapliga publikationer. För att underlätta övergången har Bibsamkonsortiet förändrat sitt sätt att förhandla fram medieavtal med de akademiska förlagen. Tidigare ingick endast läsning av tidskrifter i våra medieavtal. I de nya avtalen ingår även att de deltagande organisationernas författare ges möjlighet att utan kostnad publicera sig med öppen tillgång i förlagens tidskrifter.

Att tänka på som författare

När du publicerar din forskning i en öppet tillgänglig tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC), till förlaget. Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften.

Tänk på att:

  • använd din epostadress som slutar på ”uu.se” när du skickar in din artikel till förlaget. Detta förenklar förlagens och bibliotekets arbete med att identifiera vilka författare som är berättigade till att använda sig av avtalen.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara affilierad till Uppsala universitet för att avtalen ska kunna användas. Är ni flera "corresponding authors" bör den som är affilerad till universitet skicka in artikeln.
  • ange alltid att du är affilierad till Uppsala universitet när du skickar in din artikel till  ett förlag. 

För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas.

Chatta med oss