Referensguiden

EndNote

EndNote är ett program som du köper och installerar på din dator. Kontakta din lokala IT-support för information om hur du får tillgång till programmet. Licensen tillåter dig att ha programmet installerat på tre datorer. Du kan också använda EndNote på iPad. Synkronisera ditt bibliotek för åtkomst från olika enheter.

Det finns också en enklare gratisvariant, EndNote Basic, som du kan använda. Skaffa ett konto online och spara dina referenser där. Du kan ladda ner ett tillägg till Word (Cite While You Write) för att infoga källhänvisningar och litteraturlistor i ditt dokument.

Kurser i EndNote

Mer hjälp med EndNote

Inställningar för Uppsala universitet

Följande inställning gör att få funktionen Find Fulltext fungerar bättre i EndNote. Det innebär att EndNote lättare kan hämta PDF-filer till artiklar som du har tillgång till via Uppsala universitetsbiblioteks prenumerationer.

  1. Gå till EndNote Preferences under Edit i menyn
  2. Välj Find Full Text i vänstra menyn
  3. Fyll i följande länk efter OpenURL Path: http://link.ub.uu.se
    och följande länk efter Authenticate with URL: http://ezproxy.its.uu.se/login?url=
  4. Klicka OK.