Referensguiden

1. Skapa ett bibliotek

Öppna EndNote och välj New under menyn File för att skapa ett nytt bibliotek. Spara ditt bibliotek på hårddisken i din dator. Till ditt EndNote-bibliotek hör nu en fil med suffix .enl och en mapp med suffix .Data. Dessa två hör ihop och måste alltid finnas på samma plats i din dator för att biblioteket ska fungera.

OBS! Spara aldrig ditt EndNote-bibliotek i en molntjänst eller på en nätverksyta då detta kan förstöra biblioteket. Eftersom du sparar biblioteket på din dator så är det viktigt att regelbundet göra säkerhetskopior.

2. Skicka referenser till EndNote

I många databaser och bibliotekskataloger kan du skicka referenser till EndNote. Ofta kan du markera flera referenser och skicka alla på en gång. Leta sedan efter en möjlighet att skicka eller exportera direkt till EndNote eller i RIS-format.

Beroende på vilken webbläsare och databas du använder, så kan det nu dyka upp ett pop-up-fönster. Välj Öppna med EndNote alternativt ResearchSoft Direct Export Helper.

Exempel Scopus och Firefox. Välj Öppna med så importeras referenserna omedelbart till EndNote:


Skicka referenser från PubMed

  • Markera de referenser du vill spara
  • Klicka på länken Send To och bocka i Citation Manager
  • Klicka på Create File
  • Välj att öppna filen med EndNote alt. ResearchSoft Direct Export Helper

 

För dig som använder Safari (Mac)

Direktexport fungerar sällan på Safari och filen brukar inte öppnas automatiskt i EndNote. Några alternativ för dig som använder Mac:

  • Gå till Hämtade filer och dra och släpp filen på EndNote-ikonen i dockan på din dator.
  • Byt webbläsare till Firefox eller Google Chrome
  • Spara filen på din dator. I EndNote går du till File → Import → Import File. Vid Import Option väljer du den databas som du sparade filen från, t.ex. PubMed (NLM). Klicka på knappen Choose och sök fram filen. Klicka på Import.


Skicka referenser från Web of Science

När referenser exporteras från Web of Science kan man välja hur mycket information som ska följa med varje referens. Här är det bra att välja Full Record under Record Content.


Skicka referenser från Google Scholar

Det är oftast bättre att hämta referenser från andra databaser eftersom mer information följer med (t.ex. abstract och DOI-nummer). För att spara referenser från Google Scholar i ditt EndNote-bibliotek behöver du göra en inställning i din webbläsare. Gå till Google Scholar inställningar. Under rubriken Bibliografiförvaltare bockar du i Visa länkar att importera citeringar i EndNote och klicka på Spara. Se även filmen Direct Export from Google Scholar to EndNote or EndNote Online.

3. Lägga till referenser manuellt

I vissa fall går det inte att importera referenser från en databas eller katalog. Då kan du lägga till referenser manuellt. Välj References → New Reference för att öppna ett tomt formulär. Välj först vilket slags material det gäller under Reference Type (det finns fler än 50 att välja bland) så att rätt fält dyker upp i formuläret. Fyll i de tomma fälten.

Tips! I fälten för författare (Author) och redaktör (Editor) bör du skriva namn i följande ordning: Efternamn, Förnamn. Om det finns flera författare så fyll i varje namn på en ny rad. Om författaren är en organisation så avsluta namnet med ett kommatecken för att det ska se bli rätt när källan används i ett dokument.

4. Infoga källhänvisningar och bibliografier i ett dokument

Infoga en källhänvisning

Öppna ditt EndNote-bibliotek. Placera markören där du vill infoga en källhänvisning i ditt dokument. Välj Insert Citation i EndNote-fliken i Word och sök fram den källa du vill använda och markera den (du kan markera flera källor samtidigt). Klicka på knappen Insert.

Redigera en källhänvisning

Om du vill ändra på en källhänvisning, t.ex. lägga till en sidhänvisning eller ta bort författarnamnet ur en parentes, så markera källan du vill ändra på och klicka på Edit & Manage Citation(s). I formuläret som dyker upp kan du göra olika inställningar vid Formatting. I fältet Pages kan du lägga in en sidhänvisning, men det är enbart visa referensstilar som visar sidhänvisningar.

 

Använda fotnoter och EndNote

Om du använder en fotnotstil så behöver du använda funktionen i Word först för att infoga en fotnot i din text. När du har markören i fotnoten så kan du använda Insert Citation i EndNote-fliken i Word.

Infoga en litteraturlista

I EndNote-fliken i Word kan du ställa in om du vill att källhänvisningarna och litteraturlistan formateras så fort du lägger in en ny källa i dokumentet (Instant Formatting is On). Om inställningen är Instant Formatting is Off så måste du klicka på knappen Update Citations and Bibliography för att källhänvisningarna ska formateras och litteraturlistan ska infogas.

Byta referensstil

Ställ in vilken referensstil du vill använda i ditt dokument under Style i EndNote-fliken. Välj Select Another Style... för att välja någon av de ca 500 referensstilar som följt med installationen av programmet. Behöver du använda en referensstil som inte redan finns installerad så kan du ladda ner fler via https://endnote.com/downloads/styles/.

Ta bort kopplingen till EndNote

I vissa lägen kan du behöva skicka ditt dokument utan kopplingarna till EndNote. Då kan du ta bort länkningen genom att klicka på Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text. Se alltid till att spara en version av dokumentet med EndNote-kopplingen intakt om du skulle behöva redigera din text. När kopplingen väl tagits bort går den inte att återskapa.

OBS! Spara alltid en version av ditt dokument med EndNote-kopplingen kvar!

 

5. Rensa dubbletter

För att rensa ditt EndNote-bibliotek från dubbletter går du till References → Find duplicates. Om ditt bibliotek innehåller dubbletter så visas dem två och två bredvid varandra. Du kan nu enkelt jämföra dem och välja vilken av referenserna du vill spara. Den äldsta visas alltid till vänster. Se även instruktionsfilmen Find Duplicates.

6. Säkerhetskopiera ditt bibliotek

Du bör spara säkerhetskopior av ditt EndNote-bibliotek regelbundet. Gå till File → Compressed Library (.enlx)... för att skapa en kopia. Välj All References in Library och With File Attachments för att spara hela biblioteket tillsammans med bifogade filer. Filen som nu skapats kan du spara på en nätverksyta eller i en molntjänst. Om du behöver återskapa ditt bibliotek så flyttar du först den komprimerade filen från nätverket/molntjänsten till hårddisken på din dator och dubbelklickar för att öppna den och fortsätta arbeta med ditt bibliotek.