Referensguiden

1. Kom igång

 1. Skapa ett konto på www.mendeley.com.
   
 2. Ladda ner Mendeley Desktop för Windows, Mac OS eller Linux. Se till att din ordbehandlare är stängd innan du installerar Mendeley Desktop.
   
 3. Öppna Mendeley Desktop. Gå till Tools > Install web importer och ladda ner ett insticksprogram för den webbläsare du använder. En Mendeley-ikon som möjliggör direktimport av referenser läggs då till i bokmärkesfältet.
   
 4. Öppna Mendeley Desktop. Gå till Tools > Install [namn på din ordbehandlare] plugin. Mendeley känner av vilket ordbehandlingsprogram du använder. I MS Word för Windows läggs ett Mendeley-verktygsfält till under fliken Referenser, i LibreOffice läggs en Mendeley-meny till under verktygsfältet och i MS Word för Mac skapas en separat Mendeley-panel.

2. Samla in referenser till ditt bibliotek

Det finns flera sätt att lägga till referenser i ditt Mendeley-bibliotek.

 1. Web importer
  Klicka på Mendeley-ikonen i bokmärkesfältet i din webbläsare för att lägga till referenser från databaser eller kataloger i ditt Mendeley-bibliotek. Ett popup-fönster visar vilken information Mendeley har hittat om referensen, klicka i ”Download PDF’s if available” för att lägga till fulltextartiklar i PDF-format när de är tillgängliga. När du lägger till en referens genom att använda Mendeleys web importer sparas den i ditt Mendeley-konto. Synka ditt Mendeley-bibliotek (F5) för att spara ner dem i desktop-versionen.
   
 2. Lägg till PDF-dokument
  Lägg till material som du sparat på din dator genom att dra och släppa dem i ditt Mendeley-bibliotek. Mendeley kommer att läsa av den metadata som finns i filen och skapa en referenspost i biblioteket. Du kan också lägga till filer genom att klicka på File > add folder/add files.
   
 3. Watched folder
  Du kan även skapa en Watched folder. Alla filer som sparas i den läggs automatiskt till i Mendeley-biblioteket. Gå till File > Watch Folder och välj den mapp du vill använda för detta.
   
 4. Lägg till referenser manuellt
  Klicka på File > Add entry manually. Börja med att välja vilken typ av referens det gäller och lägg sedan till all relevant information om referensen.

 

     

 

Om du har ett ArXiv ID, ett DOI- eller ett PMID-nummer kan du fylla i numret i formuläret och sedan klicka på sökknappen bredvid så lägger Mendeley till den bibliografiska informationen om referensen. 

 1. Importera referenser
  Du kan importera ett referensbibliotek från EndNote, Zotero, Jabref, Refworks etc. Exportera biblioteket och spara det i RIS-, BibTeX- eller EndNoteXML-format. I Mendeley desktop klickar du på File > Import… och lägger till det exporterade biblioteket.

 

OBS! Referensposter som importeras automatiskt använder den metadata som finns i en databas eller en fil och kan därför sakna relevant bibliografisk information. Kontrollera alltid alla referenser du lägger till i ditt bibliotek för att säkerställa att ingen information är felaktig eller saknas. Du kan ändra eller lägga till information under fliken Details.

3. Organisera ditt bibliotek

Organisera referenser

Mendeley sorterar automatiskt dina referenser i mapparna Recently Added, Recently Read och Needs Review. Du kan själv organisera ditt bibliotek genom att skapa mappar för t.ex. olika projekt eller ämnesområden. 

Mendeley PDF Reader

Du kan öppna en bifogad PDF i Mendeleys inbyggda PDF-läsare genom att dubbelklicka på den aktuella referensen. I PDF-läsaren kan du läsa och söka i texten och dessutom markera och göra anteckningar i den. 

Synkronisera ditt bibliotek

Du kan synkronisera ditt bibliotek med ditt konto på mendeley.com för att komma åt dina referenser i webbläsaren eller från andra enheter. Använd F5-knappen eller klicka på Sync i Mendeley Desktop för att synkronisera biblioteket. Även markeringar och anteckningar i texter kommer att synkroniseras och vara tillgängliga via andra enheter.

Samarbete

Du kan skapa privata grupper för samarbete som ger dig möjlighet att dela referenser och diskutera med andra. Skapa grupper under Edit → New group i Mendeley Desktop eller på Mendeleys webbplats under Groups → Create a new group. 

4. Lägg till referenser i ditt dokument

 1. Se till att Mendeley Desktop är igång. Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga en referens. Klicka på Insert Citation som du hittar i Mendeley Cite-O-Matic-menyn under fliken Referenser.

 

 

Sök fram den referens du vill hänvisa till eller klicka på Go to Mendeley för att öppna Mendeley desktop och bläddra i ditt bibliotek. Markera den aktuella referensen och klicka på Cite-knappen i menyn.

 

 

 1. Redigera en referens genom att placera muspekaren i den och klicka på Insert Citation, som nu har bytt namn till Edit Citation. Här kan du redigera referensen och lägga till sidnummer, ange att Mendeley ska ignorera författarens namn etc. 

 

Använda Mendeley med LaTex/BibTex
 1. Tillåt BibTex-synkning i Mendeley genom att klicka i Enable BibTex syncing under Tools > Options > BibTex. Välj att skapa en BibTex-fil för hela biblioteket, en fil för varje grupp eller en fil för varje dokument.
 2. För att infoga referenser i LaTex använder du cite-kommandot och Mendeleys Citation Key:
  ​\cite {Citation Key from Mendeley
  Du hittar referensens Citation Key under Details i ditt Mendeley-bibliotek.
   
   
 3. För att infoga en bibliografi i LaTex använder du bibliography style-kommandot tillsammans med den BibTex-mall du använder och bibliography-kommandot tillsammans med namnet på den BibTex library-fil du skapade när du tillät BibTex-synkning i steg 1:
  \bibliographystyle{template}
  \bibliography{name of bibtex library file}

5. Lägg till en litteraturlista och välj referensstil

Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga litteraturlistan och klicka på Insert Bibliography. Mendeley kommer då automatiskt att lägga till alla referenser som du har hänvisat till i dokumentet enligt den referensstil du har valt. Om du lägger till nya referenser kommer litteraturlistan att uppdateras och, om nödvändigt omorganiseras, automatiskt. 

Du kan ändra referensstil genom att välja en i listan under Styles. Du kan installera fler stilar genom att klicka på More styles…

6. Ta bort källkoden

Du kan behöva ta bort Mendeleys källkod från dokumentet innan du lämnar in det, men se till att skapa en kopia av dokumentet (med källkoden intakt) först. När du väl har tagit bort kopplingen till Mendeley kan den inte återskapas!

För att ta bort källkoden och kopplingen till Mendeley klickar du på Export as… 

7. Support och kontakt

Kontakta gärna oss på Uppsala Universitetsbibliotek! Fråga på ditt ämnesbibliotek, via chatt eller skicka ett mejl till fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Du kan också boka tid för handledning och support: libcal.ub.uu.se/appointments

I webbkalendariet hittar du våra aktuella kurser: libcal.ub.uu.se/calendar/opencourses

Se även Mendeley Support Center för FAQs, guider och instruktionsfilmer: https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/