Referenshanteringsprogram: Zotero

Flytta ett Zoterobibliotek till en annan dator

  1. Se till att Zoteroprogrammet är nedstängt på båda datorerna innan du börjar.
  2. Om du redan har öppnat Zotero på den nya datorn så har det redan skapats en Zoteromapp med filer i datorn. Börja med att radera den. Läs hur du kan lokalisera mappen i din dator.
  3. Kopiera Zoteromappen med samtliga filer från din gamla dator och flytta över dem till den nya.

 

Du kan också använda synkronisering som ett sätt att flytta bibliotek mellan datorer men om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på ditt Zotero-konto så följer inte alla bifogade filer med.

OBS! Du bör inte använda Export/Importfunktionen för att flytta Zoterobibliotek mellan datorer eftersom detta kan skapa problem med källhänvisningar i befintliga Worddokument och du kan få dubletter m.m.