Skip to main content

Databaser A-Ö

Välj bland bibliotekets databaser.

Loading...

Nya databaser och databaser vi har på prov

Loading...
Följande databaser är nyanskaffade eller utvärderas just nu för eventuell prenumeration.
Ny
Karnov Danmark innehåller dansk lagstiftning med kommentarer. Det ingår tidskrifter, bl a Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) och Tidsskrift for Kriminalret (TfK). Åtkomst endast på campus.
Loading...
Loading...
title
Loading...