Makerspace

Information från Makerspace om verksamheten och kommande kurser.

E-post

Det går bra att skicka e-post till Ångström Makerspace:  makerspace-angstrom@uu.se

Sociala Medier