Kulturantropologi

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Tryckta uppslagsverk inom kulturantropologi

Uppslagsverk inom ämnet antropologi är uppställda i Referensbiblioteket på Carolinabiblioteket och i Karin Boye-biblioteket på plan 2.

Exempel på titlar:

  • Companion encyclopedia of anthropology, edited by Tim Ingold
  • The Routledge encyclopedia of social and cultural anthropology, edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer
  • Southeast Asia (Vol. 1-3), edited by Ooi Keat Gin