Sociologi och socionomprogrammet

Offentligt tryck i Sverige

Myndigheters publikationer finns ofta på deras egna webbplatser, se t ex Socialstyrelsens publikationer. Du kan hitta Sveriges statliga myndigheter och adresser till deras webbplatser i Regeringskansliets lista över myndigheter