Kulturantropologi

Ämnesdatabaser för kulturantropologi

Allmänna databaser

Tryckta bibliografier

Du kan även hitta referenser till artiklar och böcker i olika tryckta bibliografier. Dessa står uppställda i Carolinabibliotekets referensavdelning och i Karin Boye-biblioteket på plan 2: Ref Kulturantropologi/Etnologi


Exempel på referensböcker: 

  • Africa bibliography
  • Annual review of anthropology
  • Southeast Asia