Referensguiden

Referensstilar

I denna guide har vi samlat exempel på hur man kan referera enligt några vanliga referensstilar. Flera av stilarna kan finnas i olika varianter och våra exempel ska ses som ett förslag och inte ett facit. Du bör alltid kontrollera med din handledare, lärare eller institution vad som gäller för dig och ditt arbete. Oavsett vilken stil du använder bör du vara konsekvent.

APA Style beskrivs i Publication manual of the American Psychological Association, 7 uppl. och används vanligtvis inom beteendevetenskaper och samhällsvetenskapliga ämnen.

Chicago beskrivs i Chicago manual of style, 17 uppl. och publiceras av University of Chicago Press. Chicago kan användas antingen med fotnoter eller med källhänvisningar inom parentes i texten.

Harvard finns i många varianter men har alltid källhänvisningar inom parentes i texten och en referenslista i slutet av dokumentet. Harvard används ofta inom samhällsvetenskapliga ämnen.

MLA beskrivs i the MLA Handbook och publiceras av Modern Language Association of America. Denna stil används ofta inom språk och humaniora. MLA har källhänvisningarna inom parentes i texten.

Oxford används med fotnoter och är vanligt inom exempelvis humaniora, teologi och juridik.

Vancouversystemet (siffersystemet) är vanligt inom medicin, naturvetenskap, fysik och teknik. Källhänvisningarna anges med en siffra inom hakparentes och i referenslistan presenteras referenserna i nummerordning.


Du kan också ta hjälp av ett referenshanteringsprogram för att hålla reda på referenserna. På bibliotekets webbplats hittar du mer information och aktuella kurser.

Undvik plagiering