Referera enligt Oxford / fotnoter

Om Oxford / fotnoter

Oxford, eller så kallad fotnotsstil, använder du tillsammans med fotnoter i den löpande texten och oftast med en bibliografi/referenslista i slutet av dokumentet. Stilen förekommer i många varianter och på dessa sidor presenterar universitetsbiblioteket ett förslag till hur du kan referera enligt Oxford.

Det som kan skilja sig åt är främst formateringen i referenslistan, t.ex. om författarnas förnamn uppges eller enbart initialer, i vissa versioner skrivs titlar kursivt och ibland inte, vissa titlar skrivs ibland inom citattecken, och det kan variera om en stil använder kommatecken eller punkt mellan de olika delarna i en referens. Ibland används förkortad fotnot, ibland inte.

Uppsala universitet har ingen officiell version av Oxford. Du bör alltid kontrollera med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig och den text som du skriver!

Exemplen i guiden utgår från stilen Turabian 8th edition (full note) som du hittar att ladda ned (på engelska) i både Zotero och Mendeley.

Nedan hittar du en översikt av fotnotsstilens vanligaste form. I menyn till vänster kan du även söka efter en specifik källtyp och hur man refererar till den.

Fotnoter

Referenser i den löpande texten skrivs med en fotnot efter meningens punkt, och längst ned på samma sida hamnar fotnoten. Den första gången du anger en källa i en text behöver du skriva fullständig information om källan i fotnoten. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.¹ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.² Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.³

¹ Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 5 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2014), 23-25.

² Wayne C. Booth, et al. The Craft of Research, 4 uppl. (Chicago: The University of Chicago Press, 2016), 108.  https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166.

³ Catherine Grant och Patricia Lee Rubin, red. Creative Writing and Art History. Art history book series (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012), 92.

Förkortad fotnot

Efter att du hänvisat till en källa med hjälp av en fullständig fotnot, kan du i kommande hänvisningar till samma källa använda en förkortad fotnot.

¹ Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 23-25.

² Booth et al. The Craft of Research,108.

³ Grant och Lee Rubin, red. Creative Writing and Art History, 92.

 

Ibland används förkortad fotnot från första början i dokumentet. Dubbelkolla vad som gäller för din institution.

 

Kan jag använda ibid. i fotnoten?

Ibid. är en förkortning av det latinska "ibidem" som betyder "på samma ställe". Ibid. användas om du citerar eller refererar till samma referens i flera fotnoter direkt efter varandra. 

¹ Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 23-25.

² Ibid., 38.

(Den andra fotnoten hänvisar alltså till s. 38 i Magnussons bok Sveriges ekonomiska historia.)

Även användning av ibid. kan du behöva stämma av med din institution.

Referenslistan

I referenslistan anger du samtliga av dina referenser i alfabetisk ordning.

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup och William T. Fitzgerald. The Craft of Research. 4 uppl. Chicago: The University of Chicago Press, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166.

Grant, Catherine och Patricia Lee Rubin, red. Creative Writing and Art History. Art history book series. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Magnusson, Lars. Sveriges ekonomiska historia. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014.

Mer hjälp?

Boka handledning med en bibliotekarie för att få hjälp med referenshantering.