Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Både tryckta uppslagsverk/lexikon och deras onlineversioner kan refereras på liknande sätt. För en uppslagsverksartikel online lägger du till URL samt hämtningsdatum.

En uppslagsverksartikel utan författare sorteras på uppslagsverkets namn. Om det finns en namngiven författare till artikeln skriver du istället författarnamnet först i fotnoten och referenslistan.

Fotnoten

¹ Nationalencyklopedin, "bibliometri", u.å. Hämtad 13 december 2021, http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliometri 

² Clair Apodaca, "Foreign aid as foreign policy tool", Oxford Research Encyclopedia of Politics. 26 april 2017. Hämtad 13 december 2021. https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332

³ Encyclopedia Britannica, "Chavela Vargas", 1 augusti 2021. Hämtad 13 december 2021. https://www.britannica.com/biography/Chavela-Vargas.

 

Om informationen finns tillgänglig anger du:

 • Författare, om namngiven
 • Uppslagsverk/lexikon, eventuellt specifik upplaga.
 • Uppslagsord
 • Publiceringsdatum (om ej angivet skriver du u.å. = utan år)
 • Hämtningsdatum
 • URL för onlineverk

Förkortad fotnot

¹ Nationalencyklopedin, "Bibliometri".

² Apodaca, "Foreign aid as foreign policy tool".

³ Encyclopedia Britannica, "Chavela Vargas".

Referenslistan

Apodaca, Clair. "Foreign aid as foreign policy tool". Oxford Research Encyclopedia of Politics. 26 april 2017. Hämtad 13 december 2021. https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332

Encyclopedia Britannica. "Chavela Vargas". 1 augusti 2021. Hämtad 13 december 2021. https://www.britannica.com/biography/Chavela-Vargas.

Nationalencyklopedin. "Bibliometri". U.å. Hämtad 13 december 2021. http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliometri 

 

I referenslistan anger du dina källor i bokstavsordning, antingen på författarens efternamn eller på uppslagsverkets namn:

 • Författare, om namngiven
 • Uppslagsverk/lexikon, eventuellt specifik upplaga.
 • Uppslagsord
 • Publiceringsdatum
 • Hämtningsdatum
 • URL för onlineverk