Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Instruktionen för bokkapitel gäller för kapitel i böcker av en redaktör, så kallade antologier där alla kapitel har olika författare. Om samma författare har skrivit alla kapitel hänvisar du istället till boken som helhet. Välj då Böcker i menyn till vänster för utförlig instruktion.

Fotnoten

¹ Gunnel Furuland, “Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden” I 1800-talets mediesystem, red. Jonas Harvard och Patrik Lundell (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010), 68.

² Katherine S. Hunt, Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter. “Hereditary Risk for Cancer” I Fundamentals of Cancer Prevention, red. David Alberts och Lisa M. Hess (Berlin, Heidelberg: Springer, 2014), 135. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38983-2_5.

 

I fotnoten till ett bokkapitel bör följande information ingå:

Förnamn Efternamn, "Kapitelrubrik", i Boktitel, red. Redaktörens Förnamn Efternamn (Förlagsort: Förlag, publiceringsår) sidnummer.

 • Kapitelförfattarens/författarnas namn (Om fler än 4 författare skriver du et al. efter den första författarens namn) 
 • Kapitelrubrik inom citationstecken
 • Titel (kursivt)
 • Upplaga (om annat än 1a uppl)
 • Redaktörens/redaktörernas namn
 • Förlagsort
 • Förlag
 • Publiceringsår (om datum ej finns skriver du u.å.)
 • Sidnummer eller kapitel du hänvisar till i fotnoten
 • Om det är en e-bok inkluderar du även URL.

Förkortad fotnot

¹ Furuland, “Skönlitterära häftesserier ", 68.

² Hunt, Ray och Jeter, “Hereditary risk for cancer”, 135.

 

Den förkortade fotnoten bör innehålla:

 • Författarens/författarnas efternamn (Om fler än 4 författare skriver du et al. efter den första författarens efternamn)
 • Kapitelrubrik, utan ev. underrubrik
 • Sidnummer

Referenslistan

Furuland, Gunnel. “Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden” I 1800-talets mediesystem, redigerad av Jonas Harvard och Patrik Lundell, 65–83. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010.

Hunt, Katherine S., Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter. “Hereditary Risk for Cancer” I Fundamentals of cancer prevention, redigerad av David Alberts och Lisa M. Hess, 123–150. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38983-2_5.

 

I referenslistan bör följande information ingå om en bokkapitel:

Efternamn, Förnamn. "Kapitelrubrik", i Boktitel. Redigerad av redaktörens Förnamn Efternamn, kapitlets sidnummer. Förlagsort: Förlag, publiceringsår. 

 • Kapitelförfattarens/författarnas namn (Om fler författare skriver du den första författarens efternamn först, och kommande författarnamn i rak följd.) 
 • Kapitelrubrik inom citationstecken
 • Boktitel (kursivt)
 • Upplaga (om annat än 1a uppl)
 • Redaktörens/redaktörernas namn
 • Förlagsort
 • Förlag
 • Publiceringsår (om datum ej finns skriver du u.å.)
 • Om det är en e-bok inkluderar du även URL.