Referera enligt Oxford / fotnoter

Om att referera till programvara

Det är olika praxis för citering av programvara inom olika forskningsfält. I vissa forskningstraditioner förväntas man citera en tidskriftsartikel som beskriver programvaran, istället för att citera själva programvaran (vanligt inom t.ex. medicin och biovetenskaper). Mer information om att citera programvara hittar du i vår guide för Databearbetning och -analys.

Fotnoten

¹ IBM Corp., IBM SPSS Statistics for Windows. Version 25.0. (Armonk, New York: IBM Corp., 2017). https://www.ibm.com/products/spss-statistics


² Laurence Anthony, AntConc. Version 4.2.0. (Tokyo: Waseda Universitet, 2022). https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/

 

I fotnoten till en programvara bör följande information ingå:

 • Utvecklare/Organisation
 • Namn på programvaran (kursivt)
 • Version
 • Publiceringsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår
 • DOI (eller motsvarande) eller URL

Förkortad fotnot

¹ IBM Corp., IBM SPSS Statistics for Windows.
² Anthony, AntConc.

 

Den förkortade fotnoten bör innehålla:

 • Utvecklarens efternamn/Organisationens namn. Om fler än fyra namngivna utvecklare så skriver man "et al." efter den första utvecklarens efternamn.
 • Programvarans namn (kursivt)

Referenslistan

Anthony, Laurence. AntConc. Version 4.2.0. Tokyo: Waseda Universitet, 2022. https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/


IBM Corp. IBM SPSS Statistics for Windows. Version 25.0. Armonk, New York: IBM Corp., 2017. https://www.ibm.com/products/spss-statistics

 

I referensen till en programvara bör följande information ingå:

 • Utvecklare/Organisation
 • Namn på programvaran (kursivt)
 • Version
 • Publiceringsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår
 • DOI (eller motsvarande) eller URL