Referera enligt Oxford / fotnoter

Fotnoten

¹ Statens medieråd, "Uppdrag och organisation", Statens medieråd, hämtad 18 januari, 2022, https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/uppdrag-och-organisation.

² Helena Backman, "Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga", Uppsala universitetsbibliotek, senast uppdaterad 30 september, 2020, hämtad 18 januari, 2022, https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel.

 

I fotnoten till en webbsida bör följande information ingå:

 • Författare eller ansvarig organisation/myndighet/etc.
 • Webbsidans titel (inom citattecken)
 • Webbplatsens titel/ägare (kursiv)
 • Datum för senast uppdaterad (om tillgängligt)
 • URL och datum då du hämtat den

Förkortad fotnot

¹ Statens medieråd, "Uppdrag och organisation".

² Backman, "Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga".

 

I den förkortade fotnoten till en webbsida bör följande information ingå:

 • Författare eller ansvarig organisation/myndighet/etc.
 • Webbsidans titel (inom citattecken)

Referenslistan

Backman, Helena. "Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga". Uppsala universitetsbibliotek. Senast uppdaterad 30 september, 2020. Hämtad 18 januari, 2022. https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel.

Statens medieråd. "Uppdrag och organisation". Statens medieråd. Hämtad 18 januari, 2022. https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/uppdrag-och-organisation.

 

I referenslistan  bör följande information om en webbsida ingå:

 • Författare eller ansvarig organisation/myndighet/etc.
 • Webbsidans titel (inom citattecken)
 • Webbplatsens titel/ägare (kursiv)
 • Datum för senast uppdaterad (om tillgängligt)
 • URL och datum då du hämtat den